pomiedzyTAKaNie

27 tekstów – auto­rem jest po­mie­dzy­TAKa­Nie.

czu­jesz, że kochasz, ale nie możesz 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 marca 2014, 20:21

Nie poj­muję, czu­jesz, że masz pra­wie wszys­tko. Otaczają Cię kocha­ni ludzie, śmiejesz się z ni­mi, roz­ma­wiasz, snu­jesz pla­ny... nag­le mil­kniesz, i co? główna myśl, kur­de,ale cze­goś jed­nak mi brak!


* i nag­le czuję, że to wszys­tko jest ta­kie sztuczne... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2014, 22:05

Naj­smut­niej­sze, to, te roz­sta­nia z ko­nie­czności ,nie z wyboru. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 marca 2014, 11:09

natłok myśli w Mej głowie,że na­wet ro­zumu nie słyszę 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 marca 2014, 06:10

po raz ko­lej­ny ob­ciążyłam Cię ser­ce... smut­kiem, tęsknotą, bezradnością 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 marca 2014, 12:06

Tli się mała is­kier­ka nadziei w nadziei, że w końcu zgaśnie.


niech już nie bo­li...niech już przestanie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 28 października 2011, 20:50

Na­wet wo­da nie jest w sta­nie zmyć z Ciebie wszys­tkich błędów przeszłości. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 19 października 2011, 20:08

Można czuć się fa­tal­nie i nie ro­bić z tym nic.może to wy­nik to­tal­nej bezsilności 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 października 2011, 18:02

Pat­rzysz na szczęście in­nych,a swo­jego nie widzisz... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 października 2011, 19:00

Po raz ko­lej­ny mo­ja naiw­ność wyg­rała ze sta­now­czością!po­woli tracę wiarę, że to się kiedyś zmieni 

myśl
zebrała 31 fiszek • 23 września 2011, 21:39

pomiedzyTAKaNie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pomiedzyTAKaNie

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność